Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286237

OBCHODNÉ MENO: EMTES s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 35116/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lastomírska 2, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 

IČO: 47 611 898

DEŇ ZÁPISU: 25.01.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom hnuteľných vecí

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. prípravné práce k realizácii stavby

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

10. výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva

11. výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

12. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

13. zámočníctvo

14. nástrojárstvo

15. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Michal Tkáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Remeselnícka 38, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 11.10.1953, Deň vzniku funkcie: 25.01.2014

Meno a priezvisko: Ing. Peter Tkáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Remeselnícka 38, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 30.12.1980, Deň vzniku funkcie: 25.01.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne, a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Tkáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Remeselnícka 3687/38, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 11.10.1953

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1