Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286238

OBCHODNÉ MENO: ENERGOPROJEKT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 5827/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 6, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 31 703 607

DEŇ ZÁPISU: 16.02.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. projektová činnosť v oblasti elektrických staníc, automatických systémov dispečerského riadenia, vlastnej spotreby, priemyselných rozvodov a elektrického vybavenia budov

2. konzultačná činnosť v oblasti elektrických staníc, automatizovaných systémov dispečerského riadenia, vlastnej spotreby, priemyselných rozvodov a elektrického vybavenia budov

3. poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky

4. inžinierska činnosť vo výstavbe

5. veľkoobchod so zariadením výpočtovej a reprografickej techniky

6. maloobchod so zariadením výpočtovej a reprografickej techniky

7. sprostredkovanie obchodu

8. reprografická činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Depta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Golianova 48, Názov obce: Košice, PSČ: 040 18 , Dátum narodenia: 24.04.1961, Deň vzniku funkcie: 16.02.1995

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Šprinc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 6, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 02.12.1950, Deň vzniku funkcie: 16.02.1995

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Depta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Golianova 48, Názov obce: Košice - mestská časť Krásna, Dátum narodenia: 24.04.1961

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Šprinc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 6, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, Dátum narodenia: 02.12.1950

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Čičmanec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žltá 344/10, Názov obce: Nitrianske Pravno, PSČ: 972 13 , Dátum narodenia: 08.11.1954

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.2.1995 v súlade so zák.č. 513/91 Zb.

2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.7.1998 upravený podľa zák. č. 11/98 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1