Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286246

OBCHODNÉ MENO: GEROX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 6852/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 8, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 

IČO: 31 715 427

DEŇ ZÁPISU: 19.10.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod a veľkoobchod v odbore: stavebný materiál, drevo, železiarsky tovar, domáce potreby, čistiace prostriedky, textil, odevy, pracovné ochranné prostriedky a pomôcky, hutnícke výrobky, motorové vozidlá a náhradné diely, výpočtová technika, nábytok, potraviny a pochutiny, nápoje, ovocie, zelenina

2. sprostredkovanie obchodu

3. požičiavanie strojov, záhradných a stavebných prístrojov

4. demolácia a zemné práce

5. prípravné stavebné práce

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

8. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (okrem nebezpečných odpadov)

9. faktoring a forfaiting

10. leasingová činnosť

11. prevádzka športových zariadení

12. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu

13. pohostinská činnosť

14. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

15. skladovanie

16. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

17. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

18. administratívne služby

19. vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Šrotýř, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 8, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 22.11.1962, Deň vzniku funkcie: 13.01.2000

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Šrotýř, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 541/8, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 22.11.1962

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou podľa notárskej zápisnice zo dňa 3. 10. 1995 podľa § 105 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.

2. Zmena zakladacej listiny formou notárskej zápisnice N 11/2000, Nz 11/2000 zo dňa 13.1.2000.

3. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice č. N 598/2001, Nz 596/2001 zo dňa 14.12.2001.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1