Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286245

OBCHODNÉ MENO: GEODÉZIA Michalovce s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12710/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 2, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 

IČO: 36 208 914

DEŇ ZÁPISU: 03.09.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. geodetické a kartografické práce

2. veľkoobchod a maloobchod: geodetické prístroje, zobrazovacia technika, tlačiarenské farby a prípravky

3. sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania

4. faktoring a forfaiting

5. leasingová činnosť

6. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností

7. poradenská a konzultačná činnosť v odbore geodézie a kartografie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: PaedDr. Mária Badidová, Bydlisko: Názov obce: Trnava pri Laborci 2, PSČ: 072 31 , Dátum narodenia: 01.10.1945, Deň vzniku funkcie: 07.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: PaedDr. Mária Badidová, Bydlisko: Názov obce: Trnava pri Laborci 2, PSČ: 072 31 , Dátum narodenia: 01.10.1945

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice č. N 149/2001, Nz 146/2001 zo dňa 23. 7. 2001 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1