Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286242

OBCHODNÉ MENO: FAIR FINANCE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24053/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rastislavova 56, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 44 744 056

DEŇ ZÁPISU: 22.07.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. finančný leasing

5. faktoring a forfaiting

6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. prenájom hnuteľných vecí

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Šiňanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rastislavova 56, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 18.11.1977, Deň vzniku funkcie: 22.07.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Šiňanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rastislavova 778/56, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 18.11.1977

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1