Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286243

OBCHODNÉ MENO: FEROS, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18832/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čordákova 37, Názov obce: Košice, PSČ: 040 23 

IČO: 36 687 626

DEŇ ZÁPISU: 17.10.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

4. upratovacie práce

5. prenájom hnuteľných vecí

6. vedenie účtovníctva

7. demolačné a búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy

8. vnútroštátna nákladná cestná doprava

9. medzinárodná nákladná cestná doprava

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Svetlana Toporová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čordákova 37, Názov obce: Košice, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 07.06.1964, Deň vzniku funkcie: 17.10.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosť zastupuje a v jej mene koná samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že ku písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Svetlana Toporová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čordákova 37, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 07.06.1964

Výška vkladu: 36 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 36 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  36 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  36 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1