Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286241

OBCHODNÉ MENO: EURO-MONT Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 49355/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Milhostov 173, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01 

IČO: 53 125 916

DEŇ ZÁPISU: 10.07.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

3. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

4. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

11. Výroba strojov pre hospodárske odvetvia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Nikola Dziurová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Milhostov 173, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01 , Dátum narodenia: 06.01.1998, Deň vzniku funkcie: 10.07.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Nikola Dziurová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Milhostov 173, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01 , Dátum narodenia: 06.01.1998

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1