Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286231

OBCHODNÉ MENO: DOBRA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21036/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Garbiarska 5, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 43 865 101

DEŇ ZÁPISU: 12.01.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie obchodu, dopravy a výroby v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

4. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

5. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností

6. upratovacie a čistiace práce

7. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

8. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

9. finančný a operatívny leasing

10. organizovanie kurzov, školení a seminárov

11. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)

12. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb

13. faktoring a forfaiting

14. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

15. činnosť účtovných poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Lucia Tomašíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšná Slaná 138, Názov obce: Vyšná Slaná, PSČ: 049 26 , Dátum narodenia: 30.05.1981, Deň vzniku funkcie: 12.01.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať za spoločnosť samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Lucia Tomašíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšná Slaná 138, Názov obce: Vyšná Slaná, PSČ: 049 26 , Dátum narodenia: 30.05.1981

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1