Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286233

OBCHODNÉ MENO: DUSEP s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26484/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Amurská 9, Názov obce: Košice, PSČ: 040 12 

IČO: 45 886 750

DEŇ ZÁPISU: 22.10.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. administratívne služby

6. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mária Šimková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levočská 2, Názov obce: Košice, PSČ: 040 12 , Dátum narodenia: 26.06.1959, Deň vzniku funkcie: 22.10.2010

Meno a priezvisko: Monika Klepáčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Amurská 9, Názov obce: Košice, PSČ: 040 12 , Dátum narodenia: 16.06.1965, Deň vzniku funkcie: 22.10.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia každý samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mária Šimková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levočská 2, Názov obce: Košice - mestská časť Nad jazerom, PSČ: 040 12 , Dátum narodenia: 26.06.1959

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Monika Klepáčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Amurská 9, Názov obce: Košice - mestská časť Nad jazerom, PSČ: 040 12 , Dátum narodenia: 16.06.1965

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1