Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286235

OBCHODNÉ MENO: ELDM s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13947/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cukrovarská 13/24, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01 

IČO: 36 570 583

DEŇ ZÁPISU: 29.04.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v odbore: potraviny, domáce potreby, nápoje, tabakové výrobky, ovocie, zelenina, mäso, mäsové výrobky, ryby, textil, odevy, obuv, kožený tovar, nábytok, svietidlá, prístroje pre domácnosť, elektrospotrebiče a spotrebná elektronika, železiarsky tovar, sklenený tovar, kozmetické výrobky, chlieb, cukrárske výrobky a cukrovinky, knihy, noviny, časopisy, písacie a kancelárske potreby, drogéria, výrobky z ovčej vlny, náhradné diely na motorové vozidlá a poľnohospodárske stroje, priemyselné hnojivá, agrochemíkálie, záhradkárske potreby, stavebný materiál, vodárenský materiál, elektroinštalačný a kúrenársky materiál, poľnohospodárske produkty, kovy, železný šrot, mechanizačné prostriedky, náhradné súčiastky, uhlie, plyn, oleje, mazivá, nafta, benzín, nerastné suroviny, ropa, strojárske a elektrotechnické výrobky pre mechanizáciu a automechanizáciu poľnohospodárskych, lesníckych, stavebných a melioračných mechanizmov, automobily, autobusy, prívesy, návesy a náhradné súčasti, použitá technika, prívesy, návesy a náhradné súčiastky

2. výroba ovocných a zeleninových nápojov

3. výroba hotových krmív

4. výroba cestovín

5. výroba posteľného prádla

6. výroba textilných výrobkov pre domácnosť

7. výroba pracovných odevov

8. nákup a predaj motorových vozidiel, súčiastok a príslušenstva

9. požičiavanie, výroba a distribúcia videa

10. zemné práce

11. nakladanie s odpadom (mimo nebezpečných odpadov)

12. recyklovanie kovového odpadu a šrotu

13. recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov

14. demolácie a búracie práce

15. prípravné práce pre stavbu

16. prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál

17. prenájom pozemkov

18. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov v rozsahu voľných živností

19. finančný leasing

20. skladovanie a uskladňovanie mimo prevádzky verejného skladu

21. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

22. správa nehnuteľností

23. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

24. vedenie účtovnej evidencie

25. činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov

26. prenájom strojov a prístrojov

27. prekladateľské služby, sekretárske služby

28. reklamná a propagačná činnosť

29. faktoring a forfaiting

30. prenájom dopravných a zdvíhacích zariadení

31. prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov

32. maľovanie, lakovanie

33. výskum trhu a verejnej mienky

34. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

35. upratovacie práce

36. organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí

37. baliace činnosti

38. neverejná cestná osobná doprava

39. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

40. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

41. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Dušan Mihalčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Berehovská 2216/19, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01 , Dátum narodenia: 23.10.1981, Deň vzniku funkcie: 30.08.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dušan Mihalčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Berehovská 2216/19, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01 , Dátum narodenia: 23.10.1981

Výška vkladu: 6 900,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 900,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 900,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 900,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.3.2003 podľa zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 17.4.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1