Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286236

OBCHODNÉ MENO: EMA, spol. s r.o., Košice

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 7690/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Húskova 17, Názov obce: Košice, PSČ: 040 23 

IČO: 31 725 457

DEŇ ZÁPISU: 16.04.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzka lekárne - lekárenské služby

2. maloobchod v sortimente - kojenecký tovar a hračky, drogéroový, kozmetický, obuvnícky, textilný, potravinársky a elektrotechnický tovar, mäso a mäsové výrobky, cukrárenské výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje v originálnom balení, ovocie, zelenina, tabak, tabakové výrobky, čistiace a pracie prostriedky, záhradkárske potreby, chemické výrobky /priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty, chemické vlákna/, kancelárske potreby, domáce potreby, železiarsky tovar, elektrické a elektronické prístroje, farby, laky, osivá, sadivá, galantéria, kvety, sklo, porcelán, krmné zmesi, drevo a výrobky z dreva, stavebný materiál, výrobky z plastov, stroje a strojné zariadenia, poľnohospodárske základné produkty, živé zvieratá, nábytok, klenoty a bižutéria, hračky, gumárenské výrobky, pohonné hmoty, oleje, mazadlá, motorové vozidlá

3. sprostredkovateľská činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mária Kucová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Húskova 17, Názov obce: Košice, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 05.01.1971, Deň vzniku funkcie: 16.04.1996

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť má jedného konateľa. Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ. Podpisovanie vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mária Kucová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Húskova 17, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 05.01.1971

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.1.1996 v zmysle zák.č. 513/91 Zb.

2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.5.1998.

3. Dodatok č. 2 k spol. zmluve zo dňa 4.8.1999.

4. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 14. 8. 2000.

5. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.12.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1