Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286234

OBCHODNÉ MENO: EJOT SLOVAKIA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11305/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná trieda 82, Názov obce: Košice, PSČ: 040 17 

IČO: 36 195 103

DEŇ ZÁPISU: 07.12.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. výroba spojovacích a upevňovacích prostriedkov z ocele, z ušľachtilej ocele, hliníka a umelých hmôt, technických striekaných odliatkov a umelých hmôt

3. montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení

4. sprostredkovateľská činnosť okrem sprostredkovania práce za úhradu

5. prenájom strojov a náradia

6. poradenská činnosť okrem organizačného, ekonomického a účtovného poradenstva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Novák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suchodolinská 4023/34B, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 11.07.1968, Deň vzniku funkcie: 24.09.1999

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: EJOT Invest International GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Adolf Böhl Strasse 7, Názov obce: Bad Barleburg-Berghausen, PSČ: 573 19 , Štát: Spolkova republika Nemecko , Iné identifikačné číslo: HRB 6633

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice č. N 195/99, Nz 187/99 zo dňa 24.9.1999 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení zákona č. 11/98 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1