Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286229

OBCHODNÉ MENO: DIAVEL, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31285/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Člnková 44, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 46 953 345

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel

2. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

8. prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Alexander Leca, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Člnková 44, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 25.05.1963, Deň vzniku funkcie: 01.01.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti navonok samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Alexander Leca, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Člnková 44, Názov obce: Košice - mestská časť Džungľa, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 25.05.1963

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1