Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286219

OBCHODNÉ MENO: APOTHÉQUE lekáreň s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31388/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 32, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 46 949 895

DEŇ ZÁPISU: 05.01.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

6. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

10. Administratívne služby

11. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni s individuálnou prípravou liekov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Marta Gonsorčíková Bukovinská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krásnohorská 2348/67, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 30.12.1973, Deň vzniku funkcie: 08.01.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krásnohorská 2348/67, Názov obce: Košice - mestská časť Pereš, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 02.07.1958

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Marta Gonsorčíková Bukovinská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krásnohorská 2348/67, Názov obce: Košice - mestská časť Pereš, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 30.12.1973

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1