Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286218

OBCHODNÉ MENO: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Ladislav Somogyi, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 4138/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hroncova 9, Názov obce: Košice, PSČ: 040 00 

IČO: 31 684 521

DEŇ ZÁPISU: 01.02.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - reklamná a propagačná činnosť

2. - sprostredkovanie v oblasti obchodu a výroby

3. - prenájom základných prostriedkov a leasing

4. - agentúrna činnosť-získavanie informácií o obchodných partnerov

5. - vytváranie databánk

6. - vydávanie neperiodických publikácií

7. - akvizačná činnosť

8. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Ladislav Somogyi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mikoviniho 29, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 26.04.1949, Deň vzniku funkcie: 09.12.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Ladislav Somogyi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mikovíniho 30/29, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 26.04.1949

Výška vkladu: 5 642,960000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 642,960000 EUR

Meno a priezvisko: Lýdia Somogyiová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mikovíniho 30/29, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 20.04.1984

Výška vkladu:  995,810000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  995,810000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,770000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,770000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.12.1993 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. Zahraničný kapitál: 75% Maďarsko

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1