Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286221

OBCHODNÉ MENO: BarCom spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13573/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalovská 3, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 

IČO: 36 217 085

DEŇ ZÁPISU: 07.11.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb a dopravy

4. prenájom strojov, prístrojov a zariadení

5. faktoring a forfaiting

6. maloobchodný predaj pohonných látok

7. skladovanie a uskladňovanie

8. vedenie účtovníctva

9. prieskum trhu a verejnej mienky

10. podnikateľské poradenstvo

11. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)

12. reklamná a propagačná činnosť

13. organizovanie kurzov, školení a seminárov

14. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

15. strihanie a orezávanie plechov

16. výroba kovových konštrukcií

17. výroba jednoduchých kovových výrobkov

18. tvarovanie za studena

19. mechanická úprava výrobkov na zakázku alebo na zmluvnom základe

20. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Barkáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalovská 3, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 07.05.1971, Deň vzniku funkcie: 26.01.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Barkáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalovská 3, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 07.05.1971

Výška vkladu: 1 000 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 000 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: BarCom PLUS s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moldavská cesta 10, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , IČO 36 201 375

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice č. N 310/02, Nz 310/02 zo dňa 18.10.2002 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. V dôsledku zlúčenia je spoločnosť právnym nástupcom slovenskej zanikajúcej spoločnosti: Obchodné meno: METALEX Košice, spol. s r.o. Sídlo: Michalovská 3, Košice 040 01 IČO: 36 183 741

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1