Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286217

OBCHODNÉ MENO: ALUGLASS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15436/V

SÍDLO:  Názov obce: Šemša 154, PSČ: 044 21 

IČO: 36 584 398

DEŇ ZÁPISU: 30.09.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba jednoduchých výrobkov z dreva a kovu

2. prípravné práce pre stavbu

3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

4. maliarske, natieračské a sklenárske práce

5. výroba výrobkov z plastu

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

8. obstarávanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov

9. nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)

11. poradenská služba a dodanie programového vybavenia počítača (software)

12. údržba mechanických častí počítačov

13. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

14. faktoring a forfaiting

15. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

16. údržba zelene a kosenie trávy

17. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva

18. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

19. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

20. prevádzkovanie a prenájom nevýherných hracích automatov

21. prevádzkovanie a prenájom automatov na predaj tovaru obsluhovaným zákazníkom

22. poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň

23. spracovanie údajov

24. vedenie účtovníctva

25. organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí

26. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

27. výroba bytových doplnkov

28. výroba hier a hračiek

29. omietkárske práce

30. obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín

31. montáž okenných a dverových tesnení

32. montáž plastových okien, dverí, montáž žaluzií

33. prenájom strojov, prístrojov a zariadení

34. upratovacie práce a čistenie budov

35. neverejné skladovanie

36. montáž sadrokartónu

37. diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Erik Novotný, Bydlisko: Názov obce: Šemša 154, PSČ: 044 21 , Dátum narodenia: 14.10.1984, Deň vzniku funkcie: 22.04.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Erik Novotný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šemša 154, Názov obce: Šemša, PSČ: 044 21 , Dátum narodenia: 14.10.1984

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1