Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286222

OBCHODNÉ MENO: BEZPEČNOSŤ PRÁCE, POŽIARNA OCHRANA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 25979/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staničná 4, Názov obce: Košice - Juh, PSČ: 040 01 

IČO: 45 634 394

DEŇ ZÁPISU: 01.07.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. technik požiarnej ochrany

2. autorizovaný bezpečnostný technik

3. bezpečnostnotechnické služby

4. bezpečnostný technik

5. vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

6. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

7. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

12. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

13. skladovanie

14. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

15. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. prenájom hnuteľných vecí

17. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

18. reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Laura Stredanská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Exnárova 3, Názov obce: Košice, PSČ: 040 22 , Dátum narodenia: 25.11.1958, Deň vzniku funkcie: 01.07.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná sám menom spoločnosti a podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Laura Stredanská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Exnárova 3, Názov obce: Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, PSČ: 040 22 , Dátum narodenia: 25.11.1958

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1