Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286223

OBCHODNÉ MENO: Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43749/V

SÍDLO:  Názov obce: Budimír 19, PSČ: 044 43 

IČO: 51 682 826

DEŇ ZÁPISU: 20.04.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. prípravné práce k realizácii stavby

4. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. čistiace a upratovacie služby

6. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

7. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

8. prenájom hnuteľných vecí

9. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

10. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

11. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

12. diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Vojtech Staňo, Bydlisko: Názov obce: Budimír 148, PSČ: 044 43 , Dátum narodenia: 12.10.1964, Deň vzniku funkcie: 20.04.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Obec Budimír, Sídlo: Názov obce: Budimír 19, PSČ: 044 43 , IČO 00 324 001

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1