Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286215

OBCHODNÉ MENO: AG - Vitis s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41568/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Albínov 1354/24, Názov obce: Sečovce, PSČ: 078 01 

IČO: 50 908 171

DEŇ ZÁPISU: 01.06.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. Reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Vysoký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Albinov 1354/24, Názov obce: Sečovce, PSČ: 078 01 , Dátum narodenia: 05.01.1988, Deň vzniku funkcie: 01.06.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Vysoký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Albínov 1354/24, Názov obce: Sečovce, PSČ: 078 01 , Dátum narodenia: 05.01.1988

Výška vkladu:  100 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  100 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   100 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   100 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1