Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286216

OBCHODNÉ MENO: ALGIDA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26932/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fábryho 16, Názov obce: Košice, PSČ: 040 22 

IČO: 45 991 111

DEŇ ZÁPISU: 12.01.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. počítačové služby

5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. reklamné a marketingové služby

7. prieskum trhu a verejnej mienky

8. poľnohospodárstvo, lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných produktov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja

9. poľnohospodárska výroba rastlinná a živočíšna

10. príprava pôdy a vykonávanie sejby a zberových prác v poľnohospodárstve

11. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

12. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

13. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

14. Výroba potravinárskych výrobkov

15. Výroba kŕmnych zmesí

16. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

17. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

18. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

19. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

20. Prípravné práce k realizácii stavby

21. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

22. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby

23. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

24. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

25. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

26. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

27. Vedenie účtovníctva

28. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

29. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

30. Prenájom hnuteľných vecí

31. Čistiace a upratovacie služby

32. Administratívne služby

33. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

34. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

35. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

36. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

37. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

38. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Emil Hrehor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fábryho 16, Názov obce: Košice-Dargovských hrdinov, PSČ: 040 22 , Dátum narodenia: 06.10.1970, Deň vzniku funkcie: 12.01.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne navonok a podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy uvedené v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Emil Hrehor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fábryho 16, Názov obce: Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, PSČ: 040 22 , Dátum narodenia: 06.10.1970

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1