Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Nové zápisy
R286211

OBCHODNÉ MENO: Stawbos s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55397/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osloboditeľov 627/7, Názov obce: Strážske, PSČ: 072 22 

IČO: 55 035 507

DEŇ ZÁPISU: 11.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

4. vŕtanie studní s dĺžkou do 30m

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. prípravné práce k realizácii stavby

7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. sťahovacie služby

11. skladovanie a pomocné činnosti v doprave

12. kuriérske služby

13. finančný lízing

14. prenájom hnuteľných vecí

15. čistiace a upratovacie služby

16. administratívne služby

17. oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

18. prevádzkovanie čistiarne a práčovne

19. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verenej ponuky majetkových hodnôt

20. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verenej ponuky majetkových hodnôt

21. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

22. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

23. faktoring a forfaiting

24. služby súvisiace so skrášľovaním tela

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Igor Demeter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 453/28, Názov obce: Strážske, PSČ: 072 22 , Dátum narodenia: 11.03.1977, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ navonok samostatne tak, že pri právnych úkonoch vyhotovených v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Igor Demeter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 453/28, Názov obce: Strážske, PSČ: 072 22 , Dátum narodenia: 11.03.1977

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1