Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Nové zápisy
R286210

OBCHODNÉ MENO: Passive House Design s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55406/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lidické Námestie 918/5, Názov obce: Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, PSČ: 040 22 

IČO: 54 999 120

DEŇ ZÁPISU: 11.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prípravné práce k realizácii stavby

2. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov

3. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

4. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

5. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

6. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

7. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

8. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

9. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

10. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. Prenájom hnuteľných vecí

14. Administratívne služby

15. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

16. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

17. Čistiace a upratovacie služby

18. Sťahovacie služby

19. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

20. Faktoring a forfaiting

21. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

22. Vedenie účtovníctva

23. Poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

24. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb : stavebná časť

25. Výkon činnosti stavebného dozoru

26. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lidické Námestie 918/5, Názov obce: Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, PSČ: 040 22 , Dátum narodenia: 26.02.1983, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lidické Námestie 918/5, Názov obce: Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, PSČ: 040 22 , Dátum narodenia: 26.02.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1