Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Nové zápisy
R286207

OBCHODNÉ MENO: LOM RESORT s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55398/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stražanská 9337/4, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 

IČO: 55 026 559

DEŇ ZÁPISU: 11.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

4. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

5. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

6. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. Informačná činnosť

9. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

10. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Pavol Mlynár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trieda 1. mája 2500/53, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 18.09.1978, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis spolu s uvedením funkcie – konateľ

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Pavol Mlynár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trieda 1. mája 2500/53, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 18.09.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1