Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Nové zápisy
R286212

OBCHODNÉ MENO: timidos183, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55401/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Hanulu 841/51, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 

IČO: 55 033 776

DEŇ ZÁPISU: 11.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prípravné práce k realizácii stavby

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Čistiace a upratovacie služby

5. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

6. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

7. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

8. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

9. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

10. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

11. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

12. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

15. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

16. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

17. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

18. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

19. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

20. Prenájom hnuteľných vecí

21. Administratívne služby

22. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

23. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

24. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

25. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Detvai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 2007/1, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 06.07.1971, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Detvai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 2007/1, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 06.07.1971

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1