Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Nové zápisy
R286208

OBCHODNÉ MENO: M. E. K. Construction s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55400/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ordzovany 25, Názov obce: Ordzovany, PSČ: 053 06 

IČO: 54 975 573

DEŇ ZÁPISU: 11.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Administratívne služby

6. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Koval, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ordzovany 25, Názov obce: Ordzovany, PSČ: 053 06 , Dátum narodenia: 10.12.2000, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Koval, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ordzovany 25, Názov obce: Ordzovany, PSČ: 053 06 , Dátum narodenia: 10.12.2000

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1