Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Nové zápisy
R286206

OBCHODNÉ MENO: Gamilex s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55402/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Laborcom 1771/8, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 

IČO: 55 027 831

DEŇ ZÁPISU: 11.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta

2. Administratívne služby

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Vedenie účtovníctva

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

8. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bc. Gabriela Čačková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Laborcom 1771/8, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 26.01.1979, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bc. Gabriela Čačková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Laborcom 1771/8, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 26.01.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1