Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286115

OBCHODNÉ MENO: D A N T A S , k.s.

ODDIEL: Sr

VLOŽKA ČÍSLO: 223/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.M.Hodžu 3, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 36 025 861

DEŇ ZÁPISU: 18.11.1997

PRÁVNA FORMA: Komanditná spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov

2. - činnosť účtovných poradcov

3. - vedenie účtovníctva

4. - automatizované spracovanie dát

5. - poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

6. - forfaiting

7. - faktoring - vymáhanie pohľadávok mimo výkonu súdnych rozhodnutí

8. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti

9. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti

10. - sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

11. - vydavateľská činnosť

12. - daňové poradenstvo

13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

14. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

17. Činnosť podnikateľských poradcov

18. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

19. Prenájom hnuteľných vecí

20. Administratívne služby

21. Verejné obstarávanie

22. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

23. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: komplementári

Obchodné meno/názov: AUDA, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.M.Hodžu 3, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , IČO 31 637 256, Deň vzniku funkcie: 24.10.2022

Zástupca

Meno a priezvisko: Mag. Martin Kiňo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Hattalu 421/8, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 11.04.1984, Deň vzniku funkcie: 24.10.2022

Spôsob konania v mene komanditnej spoločnosti: Štatutárnym orgánom spoločnosti je komplementár – AUDA, spol. s r.o., so sídlom: M.M.Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 31 637 256, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti D A N T A S , k.s., t.j. zastupovať a podpisovať za ňu, samostatne. V mene komplementára AUDA, spol. s r.o. konajú štatutárni zástupcovia – konatelia, z ktorých každý je oprávnený zastupovať a podpisovať za spoločnosť D A N T A S , k.s. samostatne.

SPOLOČNÍCI

Komplementári

Obchodné meno/názov: AUDA, spol. s r.o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.M.Hodžu 3, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , IČO 31 637 256

Komanditisti

Meno a priezvisko: Ing. Bc. Ľudmila Svätojánska Kiňová, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 642/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 28.06.1976

Výška vkladu:  415,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  415,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mag. Martin Kiňo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Hatallu 421/8, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 11.04.1984

Výška vkladu:  415,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  415,000000 EUR

Obchodné meno/názov: SEZAM Consulting, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.M. Hodžu 3, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , IČO 31 624 316

Výška vkladu:  830,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  830,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 660,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 660,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Komanditná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.5.1997 v zmysle § 93 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. . Stary spis: Sr 560

2. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia Valného zhromaždenia zo dňa 19.01.1998.

3. Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia valného zhro- maždenia zo dňa 20.04.1998.

4. Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.9.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 4.

5. Zapisujú sa zmeny podľa rozhodnutia spoločníkov zo dňa 14.7.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1