Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286142

OBCHODNÉ MENO: P.O. STAV, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16558/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vaľkovňa 78, Názov obce: Pohorelá, PSČ: 976 69 

IČO: 44 764 383

DEŇ ZÁPISU: 30.05.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

5. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. prípravné práce k realizácii stavby

7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. prenájom hnuteľných vecí

9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. finančný lízing

11. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

12. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a neobmedzene. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: SPACE AVENUE s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolská třída 1615/50, Názov obce: Ostrava, PSČ: 70200 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 17312094

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1