Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286141

OBCHODNÉ MENO: OSCAR PLUS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16908/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovohoľská 11, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 

IČO: 44 887 477

DEŇ ZÁPISU: 18.08.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

3. prenájom hnuteľných vecí

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. počítačové služby

6. reklamné a marketingové služby

7. vydavateľská činnosť

8. služby súvisiace so skrášľovaním tela

9. finančný leasing

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Katarína Maceková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovohoľská 6148/11, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 , Dátum narodenia: 08.11.1973, Deň vzniku funkcie: 18.08.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Igor Kupec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 6319/38, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 , Dátum narodenia: 27.10.1972, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná prokurista samostatne. Prokurista sa za spoločnosť podpisuje takým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, za ktorú koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Katarína Maceková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovohoľská 6148/11, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 , Dátum narodenia: 08.11.1973

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1