Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286139

OBCHODNÉ MENO: Monolity SK s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44993/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bakossova 14464/3C, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 44 471 076

DEŇ ZÁPISU: 28.10.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. prenájom hnuteľných vecí

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

7. reklamné a marketingové služby

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

9. prípravné práce k realizácii stavby

10. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

11. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. nákladná cestná doprava vykonávaná motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla

13. výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

14. vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

15. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

16. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

17. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

18. vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

19. vedenie účtovníctva

20. administratívne služby

21. prieskum trhu a verejnej mienky

22. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

23. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

24. skladovanie a pomocné činnosti v doprave

25. výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

26. výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

27. čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Kamil Fircák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drábova 1100/6, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 23.04.1981, Deň vzniku funkcie: 06.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú sa konatelia spoločnosti samostatne a neobmedzene. Konatelia sa podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis spolu s uvedením funkcie - konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Kamil Fircák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drábova 1100/6, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 23.04.1981

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1