Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286147

OBCHODNÉ MENO: ŠKOLY V PRÍRODE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31518/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Clementisova 19, Názov obce: Závadka nad Hronom, PSČ: 976 67 

IČO: 50 756 508

DEŇ ZÁPISU: 02.03.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Prevádzkovanie cestovnej agentúry

3. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Alena Polónyová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Clementisa 16, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 01 , Dátum narodenia: 31.03.1968, Deň vzniku funkcie: 02.03.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti zastupuje spoločnosť, koná a podpisuje v jej mene samostatne, a to tak, že k vytlačenému, odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dominika Očenášová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ladislava Sáru 1212/9, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 01 , Dátum narodenia: 27.10.1993

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1