Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286130

OBCHODNÉ MENO: JULIADENT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33790/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná ul. 1390/21, Názov obce: Revúca, PSČ: 050 01 

IČO: 51 464 632

DEŇ ZÁPISU: 07.03.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, špecializovaná ambulancia, ambulancia zubného lekárstva, odborné zameranie: stomatológia

3. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

4. Poskytovanie služieb osobného charakteru

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MDDr. Lucia Mikušová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. Dobšinského 836/28, Názov obce: Revúca, PSČ: 050 01 , Dátum narodenia: 13.12.1992, Deň vzniku funkcie: 16.08.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že konateľ k vytlačenému, alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MDDr. Lucia Mikušová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. Dobšinského 836/28, Názov obce: Revúca, PSČ: 050 01 , Dátum narodenia: 13.12.1992

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1