Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286137

OBCHODNÉ MENO: MILANIV s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22093/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 344/1, Názov obce: Poltár, PSČ: 987 01 

IČO: 46 651 462

DEŇ ZÁPISU: 26.04.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba kozmetických výrobkov

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Renáta Švantnerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sklárska 593/44, Názov obce: Poltár, PSČ: 987 01 , Dátum narodenia: 15.09.1974, Deň vzniku funkcie: 03.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti a za spoločnosť podpisuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Renáta Švantnerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sklárska 593/44, Názov obce: Poltár, PSČ: 987 01 , Dátum narodenia: 15.09.1974

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Karol Švantner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná ulica 341/101, Názov obce: Hul, PSČ: 941 44 , Dátum narodenia: 18.11.1992

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. V dôsledku exekúcie postihnutím obchodného podielu povinného doručením exekučného príkazu č. Ex 1818/2012 súdneho exekútora JUDr. Jozefa Deáka, so sídlom exekútorského úradu Horná 23, Banská Bystrica zo dňa 24.10.2013 zanikla účasť spoločníka Ivana Goliana v obchodnej spoločnosti MILANIV s.r.o., Lúčna 344/1, 987 01 Poltár, IČO: 46 651 462 a jeho obchodný podiel prešiel na spoločnosť.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1