Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286129

OBCHODNÉ MENO: JIKOS s.r.o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43665/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. 29. augusta 1524/24, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 54 076 510

DEŇ ZÁPISU: 14.09.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

2. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

3. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

4. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

5. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu sadry a cementu

6. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

7. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

12. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

13. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

14. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

15. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

16. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

17. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

18. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

19. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

20. Vedenie účtovníctva

21. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

22. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

23. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

24. Administratívne služby

25. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

26. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

27. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

28. Verejné obstarávanie

29. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

30. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: HOME MANAGEMENT LLC, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): George St., 5091, Názov obce: Vallejo, California, PSČ: 94590 , Štát: Spojené štáty americké , Iné identifikačné číslo: 200712210049

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: MATTO LLC, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lemon St, 1341, Názov obce: Vallejo, California, PSČ: 94590 , Štát: Spojené štáty americké , Iné identifikačné číslo: 201011210092

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 09.04.2022

Vstup do likvidácie - popis: bez právneho nástupcu ku dňu zápisu likvidátora do obchodného registra podľa § 70 ods. 3 Obch. zákonníka.

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Strýček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Peterská 5695/20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 26.03.1964, Deň vzniku funkcie: 09.04.2022

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Menom spoločnosti koná likvidátor spoločnosti samostatne.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1