Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286136

OBCHODNÉ MENO: LVIS-AB, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 6221/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podlavická cesta 7, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 09 

IČO: 36 039 306

DEŇ ZÁPISU: 12.01.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií

2. - reklamná a propagačná činnosť

3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti

4. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti

5. - sprostredkovanie obchodu a služieb

6. - prenájom priemyselného tovaru

7. - prenájom motorových vozidiel

8. - čistenie textílií praním vrátane konečnej úpravy

9. - upratovacie práce

10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. vykonávanie činnosti stavbyvedúceho: pozemné stavby

12. vykonávanie činnosti stvebného dozoru: pozemné stavby

13. obstarávanie stavebých prác a dodávok oprávnenej organizácie

14. zabezpečenie vyjadrení a rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení

15. rozpočtové práce a kalkulácie stavieb

16. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovou činnosťou: upratovacie práce a prenájom zariadenia interiéru

17. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/

18. prevádzkovanie lyžiarskych lanoviek, vlekov a zjazdových a bežeckých tratí

19. prevádzka zimného klziska

20. prevádzka tenisových, volejbalových a basketbalových ihrísk

21. požičovňa športového náradia

22. servis športového náradia

23. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti

24. predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov

25. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

26. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

27. marketingové poradenstvo

28. vedenie účtovníctva

29. účtovné poradenstvo

30. inžinierska činnosť v stavebníctve a stavebné cenárstvo

31. prieskum trhu a verejnej mienky

32. administratívne služby

33. prevádzkovanie športových zariadení

34. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

35. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

36. návrh a optimalizácia informačných technológií

37. hardvérové poradenstvo

38. údržba a oprava mechanických častí počítačov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Libič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Čiertolí 20, Názov obce: Banská Bystrica, Dátum narodenia: 01.01.1961

Meno a priezvisko: Ing. Matej Libič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podlavická cesta 7, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 09 , Dátum narodenia: 24.09.1986, Deň vzniku funkcie: 01.04.2016

Meno a priezvisko: Maroš Libič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Čiertolí 20, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 09 , Dátum narodenia: 17.08.1989, Deň vzniku funkcie: 02.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Libič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Čiertolí 20, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 01.01.1961

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Matej Libič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podlavická cesta 7, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 09 , Dátum narodenia: 24.09.1986

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Maroš Libič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Čiertolí 20, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 09 , Dátum narodenia: 17.08.1989

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 140,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 140,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spolo- čenskou zmluvou zo dňa 1.12.1999 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 12.1.2000 podľa §§ 28, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.

2. . Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2001 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1