Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286131

OBCHODNÉ MENO: K - SUPRA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 8073/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostárenská 9/29, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 01 

IČO: 36 057 592

DEŇ ZÁPISU: 16.12.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností

2. - veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností

3. - sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

4. - výroba oceľových konštrukcií

5. - stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom

6. - činnosť organizačných, ekonomických a technických poradcov v oblasti strojárenskej výroby

7. - poradenská a konzultačná činnosť, spracovanie posudkov z oblasti dopravnej techniky a oceľových konštrukcií

8. - projektovanie, konštruovanie a vyhotovenie výrobnej dokumentácie strojov a zariadení v rozsahu voľných živností

9. - zámočnícke práce

10. - zváračské práce

11. - kovoobrábanie

12. - prenájom bytových a nebytových priestorov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Mikuláš Bobák, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jahodná 13, Názov obce: Poprad - Veľká, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 30.12.1958, Deň vzniku funkcie: 27.12.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Katriak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ladislava Sáru 7/1212, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 01 , Dátum narodenia: 10.09.1960

Výška vkladu:  147 879,000000 EUR, Rozsah splatenia:  147 879,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Mikuláš Bobák, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jahodná 13/3305, Názov obce: Poprad - Veľká, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 30.12.1958

Výška vkladu:  174 863,000000 EUR, Rozsah splatenia:  174 863,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Cosmos Transport, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad traťou 26, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , IČO 44 530 854

Výška vkladu:  215 000,000000 EUR, Rozsah splatenia:  215 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   537 742,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   537 742,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.11.2002, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1