Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286135

OBCHODNÉ MENO: LUMAT spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 3107/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 24/161, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 

IČO: 31 639 666

DEŇ ZÁPISU: 16.11.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - stavebná výroba, priemyselné, bytové, občianske a inžinierske stavby

2. - kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja okrem koncesovaných a viazaných obchodných živností

3. - sprostredkovanie obchodu

4. - výroba doplnkov z dreva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Katarína Chovancová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 161/24, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , Dátum narodenia: 07.04.1971, Deň vzniku funkcie: 05.04.2012

Meno a priezvisko: Ing. Peter Topor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 161/24, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , Dátum narodenia: 02.10.1946, Deň vzniku funkcie: 28.02.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Katarína Chovancová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 161/24, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , Dátum narodenia: 07.04.1971

Výška vkladu: 25 362,000000 EUR, Rozsah splatenia: 25 362,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 362,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 362,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.11.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8209

2. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.10.1996 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy obsiahnutá v Dodatku č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.10.1996

3. . Valné zhromaždenie konané dňa 27.4.1998 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy formou dodatku č. 3.

4. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.9.1998 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.

5. . Na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti konanom dňa 29.3.1999 bol prijatý Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.

6. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.2.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 6.

7. . Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 25.10.2002 bolo prijaté úplné znenie spoločenskej zmluvy v súlade s ust. zák.č. 500/2001 Z.z.

8. Zapisuje sa zmena v zmysle valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 20.9.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1