Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286132

OBCHODNÉ MENO: kormanakproduction s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42419/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žibritov 40, Názov obce: Žibritov, PSČ: 963 01 

IČO: 44 519 915

DEŇ ZÁPISU: 20.12.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. fotografické služby

2. reklamné a marketingové služby

3. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

4. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

8. prevádzkovanie zariadení súžiacich na regeneráciu a rekondíciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Filip Kormaňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žibritov 40, Názov obce: Žibritov, PSČ: 963 01 , Dátum narodenia: 08.05.1978, Deň vzniku funkcie: 20.12.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Filip Kormaňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žibritov 40, Názov obce: Žibritov, PSČ: 963 01 , Dátum narodenia: 08.05.1978

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1