Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286119

OBCHODNÉ MENO: ELMOS - Vanek, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2900/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie hrdinov SNP 8, Názov obce: Medzibrod, PSČ: 976 96 

IČO: 31 634 125

DEŇ ZÁPISU: 02.08.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - montáž, oprava, údržba elektrických zariadení, výroba elektrorozvádzačov NN, elektrorevízie elektrozariadení do 1000 V a bleskozvodov

2. - zámočnícke práce

3. - obchodná a sprostredkovateľská činnosť so spotrebným a priemyselným tovarom

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

6. pílenie dreva, hoblovanie dosiek, štiepanie dreva, výroba drevených brikiet z odpadu, výroba biomasy

7. oprava a údržba zdvíhacích zariadení

8. výroba zdvíhacieho zariadenia

9. montáž a rekonštrukcia zdvíhacích zariadení

10. prevádzkovanie píly

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Milan Vanek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za nožiarňou 22, Názov obce: Slovenská Ľupča, Dátum narodenia: 29.12.1958

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore a to samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Milan Vanek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za nožiarňou 22, Názov obce: Slovenská Ľupča, PSČ: 976 13 , Dátum narodenia: 29.12.1958

Výška vkladu: 14 615,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 14 615,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  14 615,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  14 615,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.3.1995 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. ako právny nástupca zrušenej spoločnosti ELMOS - Vanek, v.o.s. so sídlom Slovenská Ľupča, Za nožiarňou 22. Stary spis: S.r.o. 7717

2. . Na valnom zhromaždení dňa 29.5.2000 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1