Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286127

OBCHODNÉ MENO: JEKA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18395/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jurija Gagarina 125, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 

IČO: 45 563 161

DEŇ ZÁPISU: 05.06.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

2. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. reklamné a marketingové služby

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. prieskum trhu a verejnej mienky

11. vedenie účtovníctva

12. administratívne služby

13. prenájom hnuteľných vecí

14. výroba a kompletizácia nevýherných hracích automatov

15. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

16. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

17. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

18. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

19. poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne prístupných zdrojov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Alena Špeťková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégeho 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 19.08.1981, Deň vzniku funkcie: 05.06.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Alena Špeťková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégeho 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 19.08.1981

Výška vkladu: 6 650,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 650,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 650,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 650,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1