Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286125

OBCHODNÉ MENO: IMPENSA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 25360/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 80, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 

IČO: 47 446 366

DEŇ ZÁPISU: 26.10.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Reklamné a marketingové služby

6. Administratívne služby

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Vedenie účtovníctva

10. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

11. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

12. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín

13. Skladovanie

14. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

15. Vydavateľská činnosť

16. Výroba celulózy a papiera

17. Výroba výrobkov z papiera

18. Počítačové služby

19. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

20. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

21. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

22. Poskytovanie sociálnych služieb

23. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

24. Čistiace a upratovacie služby

25. Reklamné a marketingové služby

26. Prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom

27. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tibor Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zavoda 183/42, Názov obce: Stará Halič, PSČ: 985 11 , Dátum narodenia: 27.04.1970, Deň vzniku funkcie: 26.10.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná a podpisuje konateľ a to samostatne

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Róbert Rubint, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica továrenská 315/27, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 , Dátum narodenia: 06.02.1986, Deň vzniku funkcie: 03.11.2015

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná prokurista samostatne. Prokurista sa za spoločnosť podpisuje takým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, za ktorú koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tibor Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zavoda 183/42, Názov obce: Stará Halič, PSČ: 985 11 , Dátum narodenia: 27.04.1970

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1