Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286120

OBCHODNÉ MENO: ENIXA CAPITAL, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14049/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Š. M. Daxnera 1253/9, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 

IČO: 43 882 927

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti

4. poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

5. reklamná a propagačná činnosť

6. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

7. organizovanie a zabezpečovanie školení, kurzov, seminárov a konferencií

8. finančný leasing

9. administratívne a kopírovacie práce

10. prenájom priemyselného tovaru, strojov, a zariadení

11. prenájom dopravných prostriedkov

12. faktoring a forfaiting

13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. prenájom hnuteľných vecí

15. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

16. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

17. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

18. spracovanie biomasy

19. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

20. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ján Bolha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Š. M. Daxnera 1253/9, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 09.07.1958, Deň vzniku funkcie: 01.01.2008

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Bolha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tulipánová 2800/12, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 23.02.1960, Deň vzniku funkcie: 01.01.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu a sídlu spoločnosti konateľ pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ján Bolha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Š. M. Daxnera 1253/9, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 09.07.1958

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1