Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286117

OBCHODNÉ MENO: DIBB, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17492/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládežnícka 22, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 45 338 574

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí

7. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

8. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

9. skladovanie

10. administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Igor Drábik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jánska Dolina 141, Názov obce: Liptovský Ján, PSČ: 032 03 , Dátum narodenia: 14.03.1972, Deň vzniku funkcie: 01.01.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Igor Drábik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jánska Dolina 141, Názov obce: Liptovský Ján, PSČ: 032 03 , Dátum narodenia: 14.03.1972

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1