Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286109

OBCHODNÉ MENO: BaK TRANS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17637/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrádza 48/31, Názov obce: Michalová, PSČ: 976 57 

IČO: 45 388 229

DEŇ ZÁPISU: 29.01.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. cestná motorová doprava - vnútroštátna cestná nákladná doprava

2. opravy pracovných strojov

3. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

4. baliace činnosti, manupulácia s tovarom

5. prípravné práce k realizácii stavby

6. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

7. prenájom hnuteľných vecí

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jaroslav Berčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrádza 48/31, Názov obce: Michalová, PSČ: 976 57 , Dátum narodenia: 01.06.1982, Deň vzniku funkcie: 29.01.2010

Meno a priezvisko: Peter Kurtík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trosky 276/65, Názov obce: Michalová, PSČ: 976 57 , Dátum narodenia: 16.07.1980, Deň vzniku funkcie: 29.01.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jaroslav Berčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrádza 48/31, Názov obce: Michalová, PSČ: 976 57 , Dátum narodenia: 01.06.1982

Výška vkladu: 7 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Peter Kurtík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trosky 276/65, Názov obce: Michalová, PSČ: 976 57 , Dátum narodenia: 16.07.1980

Výška vkladu: 7 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1