Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286116

OBCHODNÉ MENO: DAMADA real s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30146/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudohorská 33, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 

IČO: 50 394 011

DEŇ ZÁPISU: 30.06.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Administratívne služby

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Čistiace a upratovacie služby

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

6. Fotografické služby

7. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému  spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. Kurierske služby

10. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

11. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

12. Počítačové služby

13. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

14. Prenájom hnuteľných vecí

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

17. Prieskum trhu a verejnej mienky

18. Prípravné práce k realizácii stavby

19. Reklamné a marketingové služby

20. Skladovanie

21. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

22. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

23. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

24. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

25. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

26. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

27. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

28. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

29. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

30. Vedenie účtovníctva

31. Vydavateľská činnosť

32. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

33. Verejné obstarávanie

34. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

35. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Pavel Aberle, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tábor 61, Názov obce: Brno, PSČ: 612 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 16.07.1966, Deň vzniku funkcie: 26.10.2022, Deň zániku funkcie: 10.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za Spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Pavel Aberle, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tábor 61, Názov obce: Brno, PSČ: 612 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 16.07.1966

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1