Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286110

OBCHODNÉ MENO: BAUTRADE-IN s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21809/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podlipa 15, Názov obce: Ľubietová, PSČ: 976 55 

IČO: 46 573 640

DEŇ ZÁPISU: 14.03.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. prenájom hnuteľných vecí

6. reklamné a marketingové služby

7. prieskum trhu a verejnej mienky

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

10. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

11. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

12. Kopanie studní

13. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

14. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

15. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

16. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

17. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

18. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

19. Prípravné práce k realizácii stavby

20. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

21. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

22. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

23. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

24. Prevádzkovanie športových zariadení

25. Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

26. Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek

27. Hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov

28. Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy

29. Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mikuláš Kanďár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podlipa 15, Názov obce: Ľubietová, PSČ: 976 55 , Dátum narodenia: 09.03.1973, Deň vzniku funkcie: 25.06.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mikuláš Kanďár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podlipa 15, Názov obce: Ľubietová, PSČ: 976 55 , Dátum narodenia: 09.03.1973

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 34/2022/ZZ/70001-NR, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 18.05.2022

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Všeobecná úverová banka a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 829 90 , IČO 31 320 155

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1