Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286107

OBCHODNÉ MENO: ANTONI Restaurant s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44609/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Peserany 283, Názov obce: Sklabiná, PSČ: 991 05 

IČO: 54 877 491

DEŇ ZÁPISU: 15.09.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Dizajnérske činnosti

6. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

7. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

8. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. Vedenie účtovníctva

11. Administratívne služby

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. Prenájom hnuteľných vecí

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Prípravné práce k realizácii stavby

16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

18. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

19. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

20. Čistiace a upratovacie služby

21. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

22. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

23. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

24. Prevádzkovanie výdajne stravy

25. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

26. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

27. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Antolov, Bydlisko: Názov obce: Stredné Plachtince 232, PSČ: 991 24 , Dátum narodenia: 25.04.1990, Deň vzniku funkcie: 31.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Antolov, Bydlisko: Názov obce: Stredné Plachtince 232, PSČ: 991 24 , Dátum narodenia: 25.04.1990

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1