Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286106

OBCHODNÉ MENO: AMB holding s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34189/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Máj. povst. česk. ľudu 2174/38, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 03 

IČO: 51 664 364

DEŇ ZÁPISU: 27.04.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

8. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

9. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

10. Oprava odevov, textilu a bytového textilu

11. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

12. Vykonávanie odťahovej služby

13. Sťahovacie služby

14. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

15. Kuriérske služby

16. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

17. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

18. Prevádzkovanie výdajne stravy

19. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

20. Počítačové služby

21. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

22. Finančný leasing

23. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

24. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

25. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

26. Prenájom hnuteľných vecí

27. Administratívne služby

28. Vedenie účtovníctva

29. Dopravná zdravotná služba

30. Čistiace a upratovacie služby

31. Reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Anna Boldišová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Máj. povst. česk. ľudu 2174/38, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 03 , Dátum narodenia: 27.06.1981, Deň vzniku funkcie: 27.04.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Anna Boldišová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Máj. povst. česk. ľudu 2174/38, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 03 , Dátum narodenia: 27.06.1981

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1