Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286113

OBCHODNÉ MENO: Colderia Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36954/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lučenská 1050, Názov obce: Veľký Krtíš, PSČ: 990 01 

IČO: 51 558 131

DEŇ ZÁPISU: 07.04.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

2. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

3. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Vedenie účtovníctva

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

9. Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky

10. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

11. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

12. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

13. Prenájom hnuteľných vecí

14. Administratívne služby

15. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

16. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

17. Prípravné práce k realizácii stavby

18. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Daniel Strenátka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novohradská 996/4, Názov obce: Veľký Krtíš, PSČ: 990 01 , Dátum narodenia: 22.12.1984, Deň vzniku funkcie: 07.04.2018

Meno a priezvisko: Roman Messerschmidt, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Písecká 744/7, Názov obce: Veľký Krtíš, PSČ: 990 01 , Dátum narodenia: 11.08.1988, Deň vzniku funkcie: 06.08.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne v celom rozsahu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Daniel Strenátka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novohradská 996/4, Názov obce: Veľký Krtíš, PSČ: 990 01 , Dátum narodenia: 22.12.1984

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Roman Messerschmidt, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Písecká 744/7, Názov obce: Veľký Krtíš, PSČ: 990 01 , Dátum narodenia: 11.08.1988

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1